REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Fiszbina.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest:

Felaro sp. z o.o.

ul. Szuwarowa 4/98D

30-384 Kraków

NIP: 676-248-13-72

REGON: 123209532

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS 0000529666

Nr konta: 22 1090 1665 0000 0001 3049 4500

BZwbk o/ Kraków

3. Dane kontaktowe:

tel. kom. 530 516 466

e-mail: biuro@fiszbina.pl

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki.

7. Sklep ma obowiązek dostarczyć towary wolne od wad fizycznych i prawnych. Towary dostępne w Sklepie zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres biuro@fiszbina.pl

c) telefonicznie na numer telefonu 530 516 466

Sklep przyjmuje zamówienia składane poprzez stronę internetową Sklepu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, przez cały rok.

Zamówienia telefoniczne i e-mailowe przyjmowane są w dni robocze w godzinach 10.00 – 18.00.

Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz e-mailem komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

5. Zamówienia płatne przy odbiorze z opcją odbioru osobistego w siedzibie Sklepu przy ul. Starowiślnej 37 w Krakowie są traktowane jako rezerwacja towaru i nie są objęte obowiązkiem zapłaty.

 

§3

Zapłata za zamówienie

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew bankowy,

b) pobranie (płatność gotówką przy odbiorze od doręczyciela),

c) gotówka lub karta płatnicza przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu w Krakowie przy ul. Starowiślnej 37, Kraków

2. Zapłata za towar powinna nastąpić w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w sklepie firmowym w Krakowie ul. Starowiślna 37.

2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

a) przesyłka kurierska – czas dostawy 1-2 dni robocze,

b) przesyłka pocztowa za pośrednictwem Poczty Polskiej – czas dostawy 1-3 dni robocze,

c) przesyłka za pośrednictwem systemu Paczkomaty InPost – czas dostawy 2-3 dni robocze,

d) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu przy ul. Starowiślnej 37 w Krakowie.

3. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo określony w karcie produktu.

4. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

5. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

6. W przypadku płatności za pobraniem termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu potwierdzenia zamówienia.

7. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

8. Przesyłki kurierskie, przesyłki za pośrednictwem Paczkomatów InPost oraz przesyłki pocztowe za pobraniem są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Przesyłki zagraniczne są realizowane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

§5

Reklamacje

1. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady fizyczne lub prawne stanowiące o jej niezgodności z umową.

2. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady na adres Firmy: Felaro sp. zo.o., ul. Szuwarowa 4/98D, 30-384 Kraków (lub osobiście w siedzibie Sklepu Fiszbina.pl ul. Starowiślna 37,  Kraków.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi w terminie 14 dni od odbioru towaru oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza wymiany/zwrotu dołączanego przez Sklep do każdej przesyłki lub przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Wykorzystanie przykładowych formularzy nie jest obowiązkowe. Oświadczenie można przesłać na adres pocztowy Firmy lub pocztą elektroniczną.

3. Klient zwraca towar do Firmy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty przesyłki do Firmy ponosi Klient.

4. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości dostarczonych towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

a) Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.

b) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§7

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

1. Klient ma do dyspozycji następujące sposoby pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży (art. 37 Ustawy o Inspekcji handlowej z dn. 15.12.2000 Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),

b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowanie mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem a Sprzedawcą (art. 36 Ustawy o Inspekcji handlowej z dn. 15.12.2000 Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.)

c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

2. Szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§8

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newslettera).

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§9

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

2. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2017. roku.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

DATA PUBLIKACJI:01.07.2017