Zwroty i wymiana

  • Home
  • Zwroty i wymiana

ZWROT/GWARANCJA/REKLAMACJA

Zgodnie z naszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami, jeśli zakupiony w naszym sklepie internetowym produkt nie spełnia Twoich oczekiwań lub chcesz go zwrócić z innego powodu, masz do tego prawo.

Wystarczy, że w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki wyślesz do nas oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy oraz odeślesz zwracany produkt wraz z paragonem na adres:

Sklep FISZBINA.PL 

ul. Starowiślna 37
lokal nr 2
31-038 Kraków

Prosimy o zachowanie ostrożności podczas przymierzania zakupionej bielizny, tak, aby zwracany produkt nie nosił śladów zużycia czy zniszczenia. Z uwagi na specyfikację produktów i ich intymne zastosowanie wymianie ani zwrotowi nie podlega bielizna osobista typu: majtki, figi, stringi itp

Pieniądze zwrócimy Ci w ciągu 14 dni.

GWARANCJA

Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych I prawnych. 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rekojmia).

Rodzaj gwarancji: producent/dostawca; Okres Gwarancji:  12 miesięcy.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

A.  złożyć  oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży,  chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla  Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie  to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany  przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany  Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast  zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na  wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że  doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta  jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze  sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów  uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie  stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie  narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. B. żądać  wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.  Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub  usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla  Klienta. Sprzedawca  może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do  zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez  Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem  doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych  kosztów.

Klient,  który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć  rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego  Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa

Sprzedawca.

Sprzedawca  odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona  przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie  o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się  z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem  terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może  odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny  z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad  lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub  złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą  bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

REKLAMACJA

ADRES DO REKLAMACJI
Firma: Felaro sp. z o.o.
ul. Starowiślna 37, Sklep: Fiszbina.pl
31-038 Kraków

Jak zgłaszać reklamację?

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży,  Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca  w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje  się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy  sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Reklamowany  Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Sklep: Fiszbina.pl, Felaro sp z o.o., ul. Starowiślna 37, 31-038 Kraków.

Produty muszą być czyste i odświeżone.  Z uwagi na specyfikację produktów i ich intymne zastosowanie wymianie ani zwrotowi nie podlega bielizna osobista typu: majtki, figi, stringi itp.

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem  z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.  Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na  biuro@fiszbina.pl . W zgłoszeniu  reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.  Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni  rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.